This project is not covered by Drupal’s security advisory policy.

Drupal Sweden
This translation is now maintained on Drupal.org translation server. Please join the effort there. Use http://drupal.org/project/l10n_update to download translations for your site.

Swedish translation of Drupal core.

Välkommen till Drupal på svenska! Detta är projektplatsen för den svenska översättningen av Drupals standarddistribution. Se även svenska sidan på översättningsservern.

Det finns flera olika sätt att få en Drupal-sajt på svenska:

 • Det smidigaste är att installera modulen Localization update. Den sköter automatiskt nerladdning av översättningar för Drupal och tilläggsmoduler från localize.drupal.org, och ser dessutom till att hålla översättningen uppdaterad.
 • Om du ska sätta upp en helt ny sajt på svenska kan du välja att installera Drupal-distributionen Localized Drupal install profile och få allt du behöver installerat direkt, inklusive Localization update.
 • Man kan också installera språkfiler manuellt genom att följa dessa instruktioner.

Brister i översättningen?

 • Du kan rapportera problem med översättningen och ge förslag till ändringar i vår ärendekö. Där kan du också hjälpa till att lösa problem som redan är rapporterade.
 • Förslag på ändringar av specifika texter kan läggas in direkt på översättningsservern.
 • I den svenska gruppengroups.drupal.org kan man också diskutera frågor som har med översättningen att göra.

För dig som vill hjälpa till med översättningen:

Mer info om översättandet finns på den svenska översättningssidan. Generell information om hur man arbetar med översättningar av Drupal finns också i handboken (på engelska).

Project Information

 • Maintenance status: Unsupported
 • Development status: Obsolete
 • Downloads: 15,550
 • Last modified: 27 November 2014
 • shield alertThis project is not covered by the security advisory policy.
  Use at your own risk! It may have publicly disclosed vulnerabilities.

Downloads