To request changes to this list, visit the Drupal.org Library Packaging Whitelist project page.

Whitelist name Allowed URL filters Licenses
Ace Editor (Ajax.org Cloud9) ^(git|https|http)://github\.com/ajaxorg/ace-builds[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/ajaxorg/ace-builds/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/ajaxorg/ace-builds/.+$
^https://github\.com/downloads/ajaxorg/ace-builds/.+-cdn\.zip
Modified BSD
Aloha Editor ^(git|https|http)://github\.com/alohaeditor/Aloha-Editor[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/alohaeditor/Aloha-Editor/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/alohaeditor/Aloha-Editor/.+$
^https://github\.com/downloads/alohaeditor/Aloha-Editor/.+-cdn\.zip$
^http://archiva\.gentics\.com:8081/archiva/repository/com\.gentics\.public/org/alohaeditor/alohaeditor/.+$
GPL 2.0
AngularJS ^(git|https|http)://github\.com/angular/angular\.js/[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/angular/angular\.js/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/angular/angular\.js/.+$
^https://raw\.github\.com/angular/angular\.js/.+$
^http://code\.angularjs\.org/.+\.js$
Expat (MIT)
annotate.js ^(git|https|http)://github\.com/szabyg/annotate\.js[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/szabyg/annotate\.js/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/szabyg/annotate\.js/.+$ ^https://raw\.github\.com/szabyg/annotate\.js/.+/lib/annotate\.js$
Expat (MIT), Public Domain
ARC2 ^https://github\.com/semsol/arc2.+$ GPL 3.0
Archive_Tar ^(git|https|http)://github\.com/pear/Archive_Tar[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/pear/Archive_Tar/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/pear/Archive_Tar/.+$
Modified BSD
At.js ^(git|https|http)://github\.com/ichord/At.js[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/ichord/At.js/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/ichord/At.js/.+$
^https://github\.com/downloads/ichord/At.js/.+-cdn\.zip
Expat (MIT)
Backbone-Relational ^(git|https|http)://github\.com/PaulUithol/Backbone-relational[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/PaulUithol/Backbone-relational/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/PaulUithol/Backbone-relational/.+$
^https://raw\.github\.com/PaulUithol/Backbone-relational/.+$
Expat (MIT)
Backbone.CollectionView ^(git|https|http)://github\.com/rotundasoftware/backbone.collectionView[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/rotundasoftware/backbone.collectionView/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/rotundasoftware/backbone.collectionView/.+$
^https://github\.com/downloads/rotundasoftware/backbone.collectionView/.+-cdn\.zip
Expat (MIT)
Backbone.Facetr ^(git|https|http)://github\.com/arillo/Backbone\.Facetr[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/arillo/Backbone\.Facetr/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/arillo/Backbone\.Facetr/.+$
Expat (MIT)
backbone.js ^(git|https|http)://github\.com/jashkenas/backbone[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/jashkenas/backbone/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/jashkenas/backbone/.+$
^http://backbonejs.org/backbone\.js$
^http://backbonejs.org/backbone-min\.js$
^http://documentcloud\.github\.io/backbone/backbone.+$
Expat (MIT)
bLazy.JS ^(git|https|http)://github\.com/dinbror/blazy[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/dinbror/blazy/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/dinbror/blazy/.+$
^https://github\.com/downloads/dinbror/blazy/.+-cdn\.zip
Expat (MIT)
Bootstrap ^https://raw\.github\.com/twbs/bootstrap/master/.+$
^https://github\.com/twbs/bootstrap/releases/download/v3\.[1-9].+$
Expat (MIT)
bxSlider ^(git|https|http)://github\.com/stevenwanderski/bxslider[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/stevenwanderski/bxslider/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/stevenwanderski/bxslider/.+$
^(git|https|http)://github\.com/stevenwanderski/bxslider-4[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/stevenwanderski/bxslider-4/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/stevenwanderski/bxslider-4/.+$
Expat (MIT)
Caret.js ^(git|https|http)://github\.com/ichord/Caret.js[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/ichord/Caret.js/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/ichord/Caret.js/.+$
^https://github\.com/downloads/ichord/Caret.js/.+-cdn\.zip
Expat (MIT)
Chosen ^(git|https)://github\.com/harvesthq/chosen/.+$
^(git|https)://github\.com/harvesthq/chosen\.git$
^(git|https)://github\.com/koenpunt/chosen/.+$
^(git|https)://github\.com/koenpunt/chosen\.git$
^(git|https)://github\.com/davereid/chosen/.+$
^(git|https)://github\.com/davereid/chosen\.git$
Expat (MIT)
CiviCRM Starterkit ^http://downloads\.civicrm\.org/civicrm-.+-starterkit.tgz$
CKEditor ^http://download\.cksource\.com/CKEditor/CKEditor/CKEditor.+$
^http://download\.cksource\.com/CKEditor%20for%20Drupal/edit/.+$
^https://github\.com/ckeditor/ckeditor-dev/.+$
^https://raw\.github\.com/ckeditor/ckeditor-dev/.+$
^http://download\.cksource\.com/CKEditor%20for%20Drupal/edit/.+$
GPL 2.0
CKEditor CodeMirror Plugin ^(git|https|http)://github\.com/w8tcha/CKEditor-CodeMirror-Plugin[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/w8tcha/CKEditor-CodeMirror-Plugin/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/w8tcha/CKEditor-CodeMirror-Plugin/.+$
Expat (MIT)
CKEditor Leaflet ^http://download.ckeditor.com/leaflet/releases/.+$
^(git|https|http)://github\.com/ranelpadon/ckeditor-leaflet[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/ranelpadon/ckeditor-leaflet/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/ranelpadon/ckeditor-leaflet/.+$
^https://github\.com/downloads/ranelpadon/ckeditor-leaflet/.+-cdn\.zip
LGPL 2.1
CKEditor Plugin: iframedialog ^http://download.ckeditor.com/iframedialog/releases/.+$ GPL 2.0 or later
CKEditor Track Changes (LITE) ^http://download.ckeditor.com/lite/releases/.+$
^(git|https|http)://github\.com/loopindex/ckeditor-track-changes[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/loopindex/ckeditor-track-changes/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/loopindex/ckeditor-track-changes/.+$
^https://github\.com/downloads/loopindex/ckeditor-track-changes/.+-cdn\.zip
GPL 2.0
CKEditor upload image and upload widget ^http://download.ckeditor.com/uploadimage/releases/.+$
^http://download.ckeditor.com/uploadwidget/releases/.+$
GPL 2.0 or later
CKEditor: BiDi ^http://download.ckeditor.com/bidi/releases/.+$ GPL 2.0 or later
CKEditor: Button ^http://download.ckeditor.com/button/releases/.+$ GPL 2.0
CKEditor: Filetools ^http://download.ckeditor.com/filetools/releases/.+$ GPL 2.0
CKEditor: Image2 ^http://download.ckeditor.com/image2/releases/.+$ GPL 2.0
CKEditor: Line Utils ^http://download.ckeditor.com/lineutils/releases/.+$ GPL 2.0
CKEditor: Notification ^http://download.ckeditor.com/notification/releases/.+$ GPL 2.0
CKEditor: Notification Aggregator ^http://download.ckeditor.com/notificationaggregator/releases/.+$ GPL 2.0
CKEditor: Toolbar ^http://download.ckeditor.com/toolbar/releases/.+$ GPL 2.0
CKEditor: Widget API ^http://download.ckeditor.com/widget/releases/.+$ GPL 2.0
Cloud Zoom ^http://www\.professorcloud\.com/downloads/cloud-zoom.+$ Expat (MIT)
cm_starters ^(git|https|http)://github\.com/cmdrop/cm_starters[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/cmdrop/cm_starters/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/cmdrop/cm_starters/.+$
GPL 2.0
CodeMirror ^(git|https|http)://github\.com/codemirror/CodeMirror[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/codemirror/CodeMirror/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/codemirror/CodeMirror/.+$
^(git|https|http)://github\.com/marijnh/CodeMirror[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/marijnh/CodeMirror/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/marijnh/CodeMirror/.+$
Expat (MIT)
Color Picker ^http://www\.eyecon\.ro/colorpicker/.+$ GPL 2.0, Expat (MIT)
Color Thief ^(git|https|http)://github\.com/lokesh/color-thief[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/lokesh/color-thief/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/lokesh/color-thief/.+$
Expat (MIT)
ColorBox ^(git|https|http)://github\.com/jackmoore/colorbox[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/jackmoore/colorbox/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/jackmoore/colorbox/.+$
^http://jacklmoore\.com/colorbox/.+$
^http://colorpowered\.com/colorbox/.+$
Expat (MIT)
colResizable ^(git|https|http)://github\.com/alvaro-prieto/colResizable[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/alvaro-prieto/colResizable/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/alvaro-prieto/colResizable/.+$
Expat (MIT)
commerceguys/addressing ^(git|https|http)://github\.com/commerceguys/addressing[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/commerceguys/addressing/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/commerceguys/addressing/.+$
^https://raw\.github\.com/commerceguys/addressing/.+$
Expat (MIT)
commerceguys/enum ^(git|https|http)://github\.com/commerceguys/enum[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/commerceguys/enum/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/commerceguys/enum/.+$
^https://raw\.github\.com/commerceguys/enum/.+$
Expat (MIT)
commerceguys/intl ^(git|https|http)://github\.com/commerceguys/intl[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/commerceguys/intl/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/commerceguys/intl/.+$
^https://raw\.github\.com/commerceguys/intl/.+$
Expat (MIT)
commerceguys/zone ^(git|https|http)://github\.com/commerceguys/zone[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/commerceguys/zone/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/commerceguys/zone/.+$
^https://raw\.github\.com/commerceguys/zone/.+$
Expat (MIT)
Cropper ^(git|https|http)://github\.com/fengyuanchen/cropper[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/fengyuanchen/cropper/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/fengyuanchen/cropper/.+$
^https://github\.com/downloads/fengyuanchen/cropper/.+-cdn\.zip
Expat (MIT)
css.js ^(git|https|http)://github\.com/jotform/css\.js/[.git/].+$
^(git|https|http)://github\.com/jotform/css\.js/archive/.+\.zip$
^(git|https|http)://github\.com/jotform/css\.js/archive/.+\.tar.gz$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/jotform/css\.js/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/jotform/css\.js/.+$
^https://raw\.github\.com/jotform/css\.js/.+$
Expat (MIT)
CSS3 PIE ^(git|https|http)://github\.com/lojjic/PIE[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/lojjic/PIE/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/lojjic/PIE/.+$
Apache 2.0, GPL 2.0
css3-mediaqueries.js ^http://css3-mediaqueries-js\.googlecode\.com/files/css3-mediaqueries\.js
^(git|https|http)://github\.com/arillo/livingston/css3-mediaqueries-js[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/livingston/css3-mediaqueries-js/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/livingston/css3-mediaqueries-js/.+$
Expat (MIT)
Curricula UI ^(git|https|http)://github\.com/educach/curricula-ui[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/educach/curricula-ui/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/educach/curricula-ui/.+$
Expat (MIT)
dhtmlxGantt ^http://www\.dhtmlx\.com/docs/products/dhtmlxGantt/download.+$
^http://(www\.)?dhtmlx\.com/x/download/regular/dhtmlxGantt\.zip$
^(git|https|http)://github\.com/DHTMLX/gantt.+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/DHTMLX/gantt/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/DHTMLX/gantt/.+$
GPL 2.0
disposable_email_checker ^(git|https|http)://github\.com/vboctor/disposable_email_checker[.git/].+$
^(https|http)://raw.githubusercontent\.com/vboctor/disposable_email_checker/.+$
^(https|http)://codeload.github.com/vboctor/disposable_email_checker/.+$
^https://github\.com/downloads/vboctor/disposable_email_checker/.+-cdn\.zip
LGPL 2.1

Pages

Subscribe with RSS Subscribe to Packaging whitelist URLs