Dear all,
I use feeds + feeds_crawler + Feeds XPath Parser to get document from other websites to my website.
When I do test on XAMPP + Win7. Every things are perfect! Like this: (This is Vietnamese)
- Sản phẩm được phối hợp 3 chủng vi khuẩn trong họ Lactobacillus rất có lợi cho đường ruột. Với hàm lượng vi khuẩn lớn và dạng đông khô nên khả năng sống bảo tồn lâu khi được bảo quản ở nhiệt độ thường. các chủng vi sinh vật này sẽ giúp cân bằng hệ thống vi khuẩn có ích trong đường ruột, giúp thúc đẩy quá trình tiêu hoá và hấp thu dinh dưỡng.
- Nâng cao sức đề kháng của cơ thể, đặc biệt giúp tăng cường khả năng tiêu hoá và hấp thu tốt các chất bổ dưỡng cho trẻ em nhờ bổ sung một số vitamin nhóm B và PP.

But when do on my VPS (Centos) + Apache + MySQL, the text become like this:
- Sản phẩm được phối hợp 3 chủng vi khuẩn trong họ Lactobacillus rất có lợi cho đường ruột. Với hà m lượng vi khuẩn lớn và dạng đông khô nên khả năng sống bảo tồn lâu khi được bảo quản ở nhiệt độ thường. các chủng vi sinh vật nà y sẽ giúp cân bằng hệ thống vi khuẩn có ích trong đường ruột, giúp thúc đẩy quá trình tiêu hoá và hấp thu dinh dưỡng.
- Nâng cao sức đề kháng của cơ thể, đặc biệt giúp tăng cường khả năng tiêu hoá và hấp thu tốt các chất bổ dưỡng cho trẻ em nhờ bổ sung một số vitamin nhóm B và PP.

I do not know where to post this issue.
Please help!

Comments

Hoangmainet’s picture

Trường hợp của bác khó thật, cái này có khi bị từ Database
Hiện mình cũng có site wordpress dính cái này.. điên hết cả đầu mà không hiểu fix kiểu gì
web PHP nhưng lỗi lại lắt nhắt chứ không phải ở cả site, kiểu như thế này: bep tu

MegaChriz’s picture

Status: Active » Closed (duplicate)