Drupal logo

For English, please scroll down. »

Nainštalujte Drupal po slovensky ľahko a rýchlo.

Prehľad

Slovenský Drupal inštalačný profil slúži na rýchlejšie a ľahšie nainštalovanie Drupalu v Slovenskom jazyku. Inštaluje rovnaké moduly, ako štandardná inštalácia v základnej inštalácii Drupalu s ďalšími dvoma modulmi, ktoré slúžia na import a používanie prekladu.

Nainštaluje modul:
- Locale (ktorý obsahuje jadro Drupalu)
Doplní a nainštaluje modul:
- Localization Update

Viac čítajte v dokumentácii na Drupal.sk.

Podpora

Vývoj a správa sú sponzorované firmou:

CoolStranky.sk | Tvorba web stránok Bratislava

Tvorba webstránok, internetový marketing a webové štatistiky na profesionálnej úrovni.

English description

Install Drupal in Slovak easily and fast.

Overview

Slovak Drupal Installation Profile is intended for faster and easier installation of
Drupal in Slovak language. It will install the same modules as standard installation in
Drupal core  with two other modules intended for import and use of translation.

For more information please read english documentation.

Support

This priject is sponsored and developed by CoolStranky | Web development .

Project information

Downloads