Adeiladwch rywbeth rhyfeddol.

Gyda mwy na 200 o nodweddion a gwelliannau newydd.

Mae hoff lwyfan rheoli cynnwys cod-agored y byd newydd wella. Mae Drupal 8 yn safon newydd er mwyn creu profiadau digidol anhygoel—ar gyfer busnesau bach, mentrau byd-eang, a phopeth rhyngddynt.

Lawrlwythio Drupal 8Rhoi cynnig ar ddemo

Drupal.org is generously sponsored by companies like:

Offer ar gyfer systemau

Cwrddwch â Drupal 8, cyfres bwerus o offer a chyswllt cryfaf yn eich cadwyn gyflenwi cynnwys. Rhyngweithiwch â chymwysiadau di-ri, diolch i wasanaethau brodorol ar y we a REST yn gyntaf. Defnyddiwch ddatgysylltiad cynyddol er mwyn torri’n rhydd o gyfyngiadau ar ochr y gweinydd heb aberthu diogelwch na hygyrchedd. Dosbarthwch yn gyflymach, gyda storfa estynedig o endidau ag integreiddiad gwell â rhwydweithiau darparu cynnwys (RDC) a gweinyddwyr dirprwyol cildroadol. Gyda Drupal 8, gallwch greu bron unrhyw brofiad wedi’i integreiddio y gallwch ddychmygu.

Darllen mwy

Symlrwydd ar gyfer golygyddion

Trawsnewidwch syniadau gwych i brofiadau gwych. Gadewch eich cyfrifiadur gartref a chrëwch cynnwys cymhellgar ar fwy o ddyfeisiau modern nag erioed. Gweithiwch yn effeithlon gyda rhagolygon gwell a llwythiadau delwedd drwy lusgo a gollwng. A phan fydd rhaid i chi wneud newidiadau cyflym, dewiswch olygu mewn cyd-destun a defnyddiwch yr offer angenrheidiol yn unig.

Cryfder ar gyfer gweinyddwyr

Mae’n haws nag erioed addasu cydrannau—golygon, rhestrau, blociau, ag yn y blaen. Rheolwch sut i ddata ymddangos heb ddefnyddio un llinell o god. Adeiladwch gynnwys gyda mwy o fathau maes, a ychwanegwch ystyron ar gyfer optimeiddiad peiriant chwilio gydag amgodiad brodorol gan Schema.org. Gwnewch greu a rheoli cynnwys yn brofiad gwych hefyd.

Hygyrchedd ar gyfer pawb

Mae Drupal 8 yn dod â chefnogaeth helaeth ar gyfer safonau hygyrchedd, a nid yn unig ar gyfer cyferbyniadau lliw a meintiau ffont. Mae HTML5 semantig yn helpu i chi greu rhyngweithiadau—hyd yn oed y rhai gyda chynnwys deinamig—sydd yn fwy defnyddiadwy. Yn ogystal â hynny, mae Drupal yn mabwysiadu mwy o arferiadau WAI-ARIA. Gallwch wneud strwythurau cynnwys yn haws i ddeall ar gyfer pobl gydag anableddau.

Cydseiniad yng ngweithrediad

Cyweiriwch eich rheoliad cyfluniadau mewn system newydd i gyd. Mae hi’n haws iawn symud newidiadau cyfluniad rhwng amgylcheddau. Mae hyn yn golygu bod gweithrediadau gwell a chynhaliaeth soffistigedig ar flaenau eich bysedd. Adeiladwch gyda rheolaeth ddichlyn dros uniondeb golygon, mathau cynnwys, rolau defnyddwyr, ac yn y blaen. Storiwch ddata cyfluniadau yn gyson, mewn lle canolog. Mae’r pŵer i ryddhau hyn i gyd yn nodwedd safonol yn Drupal nawr.

Darllen mwy

Ieithoedd ar gyfer unrhyw un

Dewiswch unrhyw un o gant o ieithoedd ar gam cyntaf y gosodiad. Cyfieithiwch unrhyw gydran y feddalwedd—tacsonomeg, sylwadau, cyfluniadau, arddulliau delwedd, a mwy. Mwynhewch canfod iaith gwell mewn porwyr, steilio haws de-i-chwith, a chefnogaeth frodorol ar gyfer trawslythrennu. Gallwch adeiladu lleoleiddiadau unigryw ag addasedig. A gallwch eu defnyddio er mwyn creu profiadau anhygoel wedi’u rhyngwladoli.

Darllen mwy

Darganfuwyd yn falch rywle arall

Uchafwch hyblygrwydd Drupal gyda chod gwrthrych-gyfeiriadol a safonau diweddaraf PHP. Mae rhai o’r technolegau mwyaf adnabyddus yn rhan o Drupal 8. Mae Drupal 8 yn dibynnu ar ddwsinau o brosiectau allanol—fel Composer, Guzzle, a Symfony2—ar gyfer i chi ysgrifennu a dadfygio cod yn gyflymach, gyda mwy o hyder. Dywedwch hwyl i PHPTemplate; dibynnwch ar god mwy darllenadwy tra eich bod yn creu themâu gyda Twig. A defnyddiwch ryngwynebau rhaglennu symlach a mwy unedig i ychwanegu cryfder i’ch modiylau a themâu.

Darllen mwy

Adeiladwch rywbeth rhyfeddol: Lawrlwythio Drupal 8

Profwch Drupal unwaith: Rhoi cynnig ar ddemo

Drupal 8—Adeiladwyd gan